Da li ste znali da

Dunav je moje more, Iako zapravo nije slan, Danas Dunav slavi Svoj međunarodni dan!